KHOA NGHỆ THUẬT VÀ MỸ THUẬT CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2019

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

CUNG THIẾU NHI

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Thường 2019

--------------------------

Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội trân trọng thông báo việc tổ chức chiêu sinh các Câu lạc bộ kỳ Thường 2019 dành cho thiếu nhi Thủ đô, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chiêu sinh: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019

- Buổi sáng:                 Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối:         Từ 14h30 đến 20h00

2. Thời gian khai giảng: Ngày 16/9/2019

- Thời gian sinh hoạt: + 14 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần

+ 28 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần

3. Thủ tục đăng ký

3.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt

Đề nghị nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019 tại Khoa đang tham gia sinh hoạt. Nộp phí sinh hoạt và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ chậm nhất trước ngày 15/10/2019.

3.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt

- Xem “Thông báo chiêu sinh” các bộ môn tại Cung Thiếu nhi hoặc website: www.cungthieunhihanoi.vn

- Đăng ký và nhận Phiếu xếp bộ môn sinh hoạt các Câu lạc bộ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019, tại khu vực tuyển sinh. Trường hợp thiếu nhi đăng ký muộn so với ngày khai giảng sẽ được giảm trừ phí sinh hoạt Câu lạc bộ theo nguyên tắc sau:

Số phí sinh hoạt CLB của cả kỳ (được tính theo buổi) - Số buổi đã tổ chức hoạt động của CLB (tính tại thời điểm phụ huynh đăng ký).

Các trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Nộp phí sinh hoạt Câu lạc bộ và nhận hóa đơn tại phòng Tài vụ.

* LƯU Ý

- Phụ huynh nghiên cứu kỹ về nội dung chiêu sinh Câu lạc bộ, ngày, giờ sinh hoạt trước khi đăng ký, đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ và các quy định về bảo lưu, rút phí.

- Phụ huynh lưu hóa đơn thu phí đến hết kỳ sinh hoạt (buổi đầu vào lớp phải xuất trình cho phụ trách bộ môn kiểm tra và các trường hợp cần thiết khác. Cung Thiếu nhi không cấp lại hoặc sao lưu hóa đơn).

- Miễn phí sinh hoạt Câu lạc bộ áp dụng cho thiếu nhi là con liệt sỹ; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Có xác nhận của chính quyển địa phương và kết quả kiểm tra của phòng Giáo vụ); thiếu nhi tham gia Câu lạc bộ Nghi lễ măng non. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Giảm 50% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng cho con thương binh, con người có công với cách mạng; con gia đình thuộc hộ nghèo theo chuẩn mới; các CLB đội chuyên, đội tuyển, tài năng (tính theo mức phí sinh hoạt CLB nâng cao, chất lượng cao). Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 30% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với thiếu nhi nam tham gia sinh hoạt các CLB thanh nhạc, múa, khiêu vũ, trình diễn thời trang; Con cộng tác viên đang giảng dạy tại Cung Thiếu nhi. Trường hợp đặc biệt do Thủ trưởng cơ quan quyết định.

- Mức giảm 05 - 20% phí sinh hoạt Câu lạc bộ được áp dụng đối với các trường hợp Thiếu nhi đăng ký sinh hoạt tại Cung thiếu nhi (tính trong 01 năm và thời gian 01 khóa học tối thiểu 03 tháng) thì từ môn thứ 6, 7 được giảm trực tiếp 05% kinh phí của môn 6, 7. Từ môn thứ 8, 9 được giảm trực tiếp 10% kinh phí của môn 8, 9. Từ môn thứ 10, 11 được giảm trực tiếp 15% kinh phí của môn 10, 11. Từ môn thứ 12 trở đi được giảm trực tiếp 20% kinh phí của từng môn.

(Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng trao đổi tại bàn hướng dẫn chiêu sinh hoặc điện thoại: 024. 39393014 và 024.39387277).

 

HƯỚNG DẪN

Đăng ký chiêu sinh kỳ Thường 2019

---------------------

 

1. Đối tượng chiêu sinh: Là thiếu nhi từ 05 đến 16 tuổi (một số bộ môn có thể từ 04 tuổi).

2. Quy định về thời gian và các ca sinh hoạt

- Thời gian khai giảng: Ngày 16/9/2019

- Thời gian sinh hoạt

+ 14 buổi đối với các câu lạc bộ 01 buổi/tuần.

+ 28 buổi đối với các câu lạc bộ 02 buổi/tuần.

+ 36 buổi đối với các câu lạc bộ 03 buổi/tuần.

3. Thời gian, địa điểm chiêu sinh, thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ

3.1. Thời gian: Từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019, cụ thể:

- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h00

- Buổi chiều, tối: Từ 14h30 đến 20h00

3.2. Địa điểm

- Chiêu sinh: Tại khu vực chiêu sinh Cung Thiếu nhi Hà Nội – Tầng 01 nhà B.

- Tuyển sinh: Đối với các CLB năng khiếu, đội chuyên, đội tuyển..., tuyển sinh trực tiếp tại các khoa chuyên môn.

- Thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ: Tại phòng Tài vụ.

4. Quy trình chiêu sinh

4.1. Đối với thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại Cung nhận “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019” tại Khoa.

- Bước 1: Từ ngày 10/8/2019 các khoa phát “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019” đến thiếu nhi đang sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi.

- Bước 2: Phụ huynh, thiếu nhi đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/10/2019. Phòng Tài vụ thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ, xuất hóa đơn cho phụ huynh, thiếu nhi và thu lại “Thông báo thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ kỳ Thường 2019”.

- Bước 3: Phụ huynh, thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

4.2. Đối với thiếu nhi mới đăng ký tham gia sinh hoạt tại Cung

- Bước 1: Phụ huynh xem nội dung chiêu sinh, nhận“Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường 2019” và đăng ký bộ môn tại bàn tư vấn chiêu sinh.

- Bước 2: Nộp “Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường 2019” và đóng phí sinh hoạt Câu lạc bộ tại phòng Tài vụ, giữ lại hóa đơn thu phí sinh hoạt Câu lạc bộ. Phòng Tài vụ xuất hóa đơn và thu lại “Phiếu xếp bộ môn kỳ Thường năm 2019” của phụ huynh, thiếu nhi.

- Bước 3: Thiếu nhi xuất trình hóa đơn cho phụ trách hướng dẫn bộ môn kiểm tra và giữ hóa đơn đến hết kỳ sinh hoạt.

5. Quy trình tuyển sinh: Tại các khoa chuyên môn (có quy định cụ thể).

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

Bộ phận: Mỹ thuật

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CHIÊU SINH KỲ THƯỜNG NĂM 2019

 

TT

CLB/
BỘ MÔN

MIN/
MAX

LỊCH SINH HOẠT

PHÒNG

ĐIỀU KIỆN
TUYỂN
(Yêu cầu cụ thể, chi tiết)

MỨC THU
(Kỳ thường/2019)

GHI CHÚ

GIỜ

NGÀY

I

CÂU LẠC BỘ HỘI HỌA

1

CB-A1-1

12-18

8h-9h30

T7

305

Từ 5-6 tuổi

 700.000 đ/14b

 

2

CB-A2-1

306

Từ 5-6 tuổi

 

3

CB-B2-1

307

Từ 7-9 tuổi

 

4

CB-B1-1

308

Từ 7-9 tuổi

 

5

CB-A3-1

312

Từ 5-6 tuổi

 

6

NC-B5-1

309

Từ 7-9 tuổi

 

7

NC-C5-1

310

Từ10-15 t

 

8

NC-A5-6

311

Từ 5-6 tuổi

 

9

NC-A4-1

313

Từ 5-6 tuổi

 

10

CB-A1-7

12-18

8h-9h30

CN

305

Từ 5-6 tuổi

 

11

CB-A2-4

306

Từ 5-6 tuổi

 

12

CB-B1-5

308

Từ 7-9 tuổi

 

13

NC-A5-4

307

Từ 5-6 tuổi

 

14

NC-B5-2

309

Từ 7-9 tuổi

 

15

NC-C5-2

310

Từ10-15 t

 

16

CB-B2-6

311

Từ 7-9 tuổi

 

17

MTST-A1

10-14

9h45-11h15

T7

305

Từ 5-7 tuổi

980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

 

18

MTST-B1

306

Từ 8-12 tuổi

 

19

CB-B2-2

12-18

307

Từ 7-9 tuổi

 700.000 đ/14b

 

20

CB-A1-2

311

Từ 5-6 tuổi

 

21

CB-A2-10

312

Từ 5-6 tuổi

 

22

CB-A3-2

313

Từ 5-6 tuổi

 

23

NC-A5-1

308

Từ 5-6 tuổi

 

24

NC-C4-2

310

Từ 10-15 t

 

25

NC-B5-6

309

Từ 7-9 tuổi

 

26

MTST-A3

10-14

9h45-11h15

CN

305

Từ 5-7 tuổi

980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

 

27

MTST-B3

10-14

306

Từ 8-12 tuổi

 

28

NK-B,C

10-12

310

Từ 7-15 tuổi

 1.540.000 đ/14b

(Chưa bao gồm 560.000đ họa phẩm)

 

29

CB-A1-10

12-18

311

Từ 5-9 tuổi

 700.000 đ/14b

 

30

CB-A2-5

312

Từ 5-9 tuổi

 

31

CB-B1-2

308

Từ 7-9 tuổi

 

32

NC-A5-7

313

Từ 5-9 tuổi

 

33

NC-C5-3

309

Từ 7-15 tuổi

 

34

NC-B5-3

307

Từ 5-9 tuổi

 

35

CB-A1-4

12-18

14h30-16h

T7

305

Từ 5-6 tuổi

 700.000đ/14b

 

36

NC-A4-2

306

Từ 5-6 tuổi

 

37

NC-B5-7

309

Từ 7-9 tuổi

 

38

NC-C4-3

310

Từ 7-15 tuổi

 

39

CB-A2-6

CN

306

Từ 5-6 tuổi

 700.000 đ/14b

 

40

CB-B1-7

307

Từ 7-9 tuổi

 

41

CB-C2-1

310

Từ10-15 tuổi

 

42

NC-A5-5

305

Từ 5-6 tuổi

 

43

NC-B5-1

308

Từ 7-9 tuổi

 

44

MTST A

10-14

15h45-17h15

T7

305

Từ 5-7 tuổi

 980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

 

45

MTST B

306

Từ 8-12 tuổi

 

46

CB-A2-2

12-18

308

Từ 5-6 tuổi

 700.000 đ/14b

 

47

CB-C1-1

310

Từ10-15 tuổi

 

48

CB-A1-5

311

Từ 5-6 tuổi

 

49

CB-B1-3

312

Từ 7-9 tuổi

 

50

NC-A5-3

307

Từ 5-7 tuổi

 

51

NC-B5-8

309

Từ 5-7 tuổi

 

52

CB-B2-7

313

Từ 5-7 tuổi

 

53

CB-A3-6

308

Từ 5-7 tuổi

 

54

MTST-A

10-14

CN

305

Từ 5-7 tuổi

 980.000đ/14b (chưa bao gồm 420.000đ họa phẩm)

 

55

MTST-B

306

Từ 8-12 tuổi

 

56

CB-A1-8

12-18

307

Từ 5-6 tuổi

 700.000 đ/14b

 

57

CBA2-7

308

Từ 5-6 tuổi

 

58

CB-B1-8

310

Từ 7-9 tuổi

 

59

NC-B5-4

309

Từ 7-9 tuổi

 

60

CB-A2-9

12-18

17h30-19h

Thứ 6

305

Từ 5-6 tuổi

 700.000 đ/14b

 

61

CB-B2-2

306

Từ 7-9 tuổi

 

62

CB-A1-6

12-18

17h30-19h

Thứ 7

305

Từ 5-6 tuổi

 

63

NC-A5-8

306

Từ 5-6 tuổi

 

64

NC-B5-9

308

Từ 5-6 tuổi

 

65

CB-B1-4

307

Từ 7-9 tuổi

 

66

CB-A1-9

CN

305

Từ 5-6 tuổi

 700.000 đ/14b

 

67

CB-A2-8

306

Từ 5-6 tuổi

 

68

CB-B1-9

307

Từ 7-9 tuổi

 

69

NC-B5-5

308

Từ 7-9 tuổi

 

II

CÂU LẠC BỘ TAO MẪU - TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Bộ môn: Tạo Mẫu.

1

TMCB

12-18

8h-9h30

Thứ 7+CN hoặc ca đúp

302

7-15 tuổi

 1,540,000/28b

 

2

9h30-11h

 

3

14h-15h30

 

4

15h30-17h

 

5

17h18h30

 

6

18h-20h

 

7

TMCB

12-18

8h-9h30

Thứ 7 hoặc CN

302

7-15 tuổi

 770,000/14b

 

8

9h30-11h

 

9

14h-15h30

 

10

15h30-17h

 

11

17h18h30

 

12

18h30-20h

 

13

TMNC

10-15

8h-11h

T7

303

7-15 tuổi

 2,240,000/28b

 

14

14h-17h

 

15

17h-20h

 

16

8h-11h

CN

 

17

14h-17h

 

Bộ môn: Trình diễn thời trang

18

TDNC- A3

10-15

18h-19h30

Thứ 5

304

4-6 tuổi

 1,120,000đ/14b

 

19

TDNK-B

15h30-17h

CN

7-15 tuổi

 560,000đ/14b (đã giảm 50%)

 

20

TDCB- A

12-18

9h30-11h

Thứ 7

304

4-6 tuổi

 770,000đ/14b

 

9h30-11h

CN

 

21

TDNK-A

10-15

17h-18h30

Thứ 7

304

4-6 tuổi

 560,000đ/14b (đã giảm 50%)

 

22

TDNC- A1

17h-18h30

CN

 1,120,000đ/14b

 

23

TDNC-B1

18h-19h30

CN

7-15 tuổi

 

 

Chia sẻ


 Các tin liên quan

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh