Bộ môn: Hóa  
Điều kiện tuyển: Lớp 10
17/08/2015, Xem tiếp
Bộ môn: Lý
Điều kiện tuyển: Lớp 10
17/08/2015, Xem tiếp
Văn:
        Lên lớp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
      
Văn nâng cao:
        Lên lớp  3, 4, 5, 6, 9
      
  
15/05/2015, Xem tiếp
Bộ môn: Tham vấn tâm lý
Điều kiện tuyển:
Từ 6 đến 15 tuổi
               Miễn phí (Liên hệ thầy Huynh 0972176719)
15/05/2015, Xem tiếp
Bộ môn: Đất nặn Hàn Quốc Điều kiện tuyển: Từ 4 - 15 tuổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Gấp giấy Nhật Bản (Origami) Điều kiện tuyển: Từ 5 - 15 tuổi
10/10/2014, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh