Bộ môn: Tiếng Anh Năng khiếu (có GVNN) Điều kiện tuyển: từ 6 đến 13 tuổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Tiếng Anh trẻ em EFC Điều kiện tuyển:  Từ 5 đến 13 tuổi Ghi chú: Tuần 2 buổi
10/10/2014, Xem tiếp
Bộ môn: Tiếng Anh phổ thông nâng cao Điều kiện tuyển:          Từ 8 đến 14 tuổi Ghi chú: Tuần 2 buổi. 
10/10/2014, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh