Kỳ Hè sôi động vừa qua tại Khoa Ngoại ngữ đã thu hút gần 1000 các bạn thiếu nhi đến sinh hoạt và học tập tại các bộ môn: tiếng Anh Năng khiếu và tiếng Anh trẻ em EFC 25% giáo viên nước ngoài, tiếng Anh...
26/08/2017, Xem tiếp
Căn cứ sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về thực hiện năm kỷ cương hành chính và bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thành phố Hà Nội; thực hiện Hướng dẫn số 108 ngày 12 tháng...
30/05/2017, Xem tiếp
(84-4) 39393014

Tin nội bộ

Thư viện ảnh