Là chương trình dạy âm nhạc cho trẻ em từ 4 tuổi. Ngoài việc chính là học đàn Piano, các em còn được học hát các bài hát trong nước và nước ngoài, học các động tác biểu diễn một bài hát, học hát xướng âm, nghe ghi âm, nghe tiết tấu,...
12/05/2016, Xem tiếp

Tuyển sinh

(84-4) 39393014
Thư viện ảnh